پیدا شدن نمک درون کوزه های دفن شده متعلق به کنعانیان

یکی از چاشنی های پرطرفدار نمک می اشد که نمک دربا بدون ید یکی از کم ضررترین نمکها می باشد. نمک دریا را از نقطه هایی استخراج می کنند که بیشترین ارتفاع و شوری را داشته باشد تا نمک تمیز و کیفیت بیشتری داشته باشد.

نمک دریا

نمک از چاشنی هایی می باشد که کمتر کسی است، آن را در غذا استفاده نکند. نمک دریایی از تبخیر آب دریا به وجود می آید. برای اطلاع از قیمت نمک دریایی می توانید به سایتهای معتبر مراجعه کنید.

اگر به دنبال خرید نمک دریایی اصل و خالص می گردید می توانید با مراجعه به سایتهای اینترنتی معتبر مراجعه کنید. نمک دریایی دارای خواص بسیار زیادی می باشد.

نمک دریایی در انواع مختلف مالدون، سیاه و صورتی موجود می باشد و یکی از مهمترین چاشنیها در غذا می باشد. دو نوع  نمک دریایی مالدون داریم که عبارتند از مالدون معمولی و مالدون دودی.